De boeken van Freida McFadden: De hulp op volgorde - Meer Lezen (2024)

De boeken van Freida McFadden: De hulp op volgorde - Meer Lezen (1)

door: Rosalyn van MoorselaarGeplaatst op: 19 juli 202321 februari 2024

Freida McFadden is een nieuwe naam als het gaat over thrillers. Haar Nederlandse debuut kwam begin 2023 uit. In 2024 zal het derde boek al worden uitgegeven. Dat zegt natuurlijk al wel wat over de populariteit van haar eerste boeken: De hulp en Wat de hulp weet. Een thrillerserie die je maar moeilijk weg kunt leggen als je er eenmaal in begonnen bent. Kijk jij al uit naar De perfecte zoon?

Inhoudsopgave

De boeken van Freida McFadden op volgorde

Op zoek naar de boeken van Freida McFadden? Tot nu toe zijn er een serie en een los te lezen boek van haar hand verschenen.

Los te lezen boek Freida McFadden:

Serie De hulp op volgorde

  1. De hulp (2023, originele titel: The housemaid)
  2. Wat de hulp weet (2023, originele titel: The housemaid’s secret)
De boeken van Freida McFadden: De hulp op volgorde - Meer Lezen (2)

De perfecte zoon

‘Mevrouw Cass, we hoopten dat uw zoon een paar vragen zou kunnen beantwoorden over het meisje dat gisteravond verdween…’ Erika heeft een perfect gezin, totdat er op een avond twee rechercheurs op haar stoep staan. Een middelbare scholiere is vermist. En Erika’s tienerzoon is de laatste die het meisje levend zag. Erika heeft altijd iets duisters gezien in haar ogenschijnlijk perfecte zoon. Ze wil geloven dat hij onschuldig is, maar als het bewijs zich opstapelt, kan ze de waarheid niet ontkennen – misschien heeft hij wel het ondenkbare gedaan.

1. De hulp

De boeken van Freida McFadden: De hulp op volgorde - Meer Lezen (3)

‘Welkom bij de familie,’ zegt Nina Winchester terwijl ik haar elegante, verzorgde hand schud. Ik glimlach beleefd en kijk de marmeren gang rond. Hier werken is mijn laatste kans om opnieuw te beginnen. Maar ik zal snel ontdekken dat de geheimen van de Winchesters veel gevaarlijker zijn dan de mijne… Elke dag maak ik het prachtige huis van de Winchesters van top tot teen schoon. Ik haal hun dochter op van school. En ik kook een heerlijke maaltijd voor het hele gezin voordat ik alleen ga eten in mijn kleine kamer op de bovenste verdieping. Ik probeer te negeren hoe Nina er een zooitje van maakt, alleen maar om te zien hoe ik het opruim. Hoe ze vreemde leugens vertelt over haar eigen dochter. En hoe haar man Andrew elke dag meer gebroken lijkt. Maar als ik in Andrews knappe bruine ogen kijk, zo vol pijn, is het moeilijk voor te stellen hoe het zou zijn om Nina’s leven te leiden. De inloopkast, de luxe auto, de perfecte echtgenoot. Ik pas een van Nina’s smetteloze witte jurken maar één keer. Gewoon om te zien hoe het is. Maar ze komt er al snel achter… en tegen de tijd dat ik besef dat mijn slaapkamerdeur op zolder alleen van buitenaf op slot kan, is het veel te laat. Maar ik stel mezelf gerust: de Winchesters weten niet wie ik werkelijk ben. Ze weten niet waartoe ik in staat ben…

Bekijk ook: Helen Fields boeken op volgorde: Callanach

2. Wat de hulp weet

Soms is wat je ziet, niet wat je denkt te zien. ‘Kom niet in de logeerkamer.’ Er valt een schaduw op het gezicht van Douglas Garrick als hij met zijn vingertoppen de deur aanraakt. ‘Mijn vrouw… Ze is erg ziek.’ Terwijl hij me hun ongelooflijke penthouse laat zien, heb ik een vreselijk gevoel over de vrouw achter gesloten deuren. Maar ik kan niet het risico lopen deze baan te verliezen – niet als ik mijn donkerste geheim veilig wil houden… Het is moeilijk een werkgever te vinden die niet te veel vragen stelt over mijn verleden. Dus ik ben dankbaar dat de Garricks me op wonderbaarlijke wijze een baan hebben gegeven. Het is bijna perfect. Bíjna, want ik heb mevrouw Garrick nog steeds niet ontmoet. Ik weet zeker dat ik haar hoor huilen vanuit de logeerkamer. Als ik de was aan het doen ben, zie ik bloedvlekken rond de hals van haar witte nachthemden. En op een dag kan ik niet anders dan op de deur kloppen. Als die zachtjes openzwaait, verandert wat ik daarbinnen zie alles…

Wat vind jij van de boeken van Freida McFadden? Laat gerust een reactie achter onder dit artikel om je mening met ons te delen.

Leesinspiratie delen? Word dan lid van onze boekengroep op Facebook. Hier kun je jouw favoriete boeken delen en anderen om tips vragen. Natuurlijk delen wij daar ook onze winacties en de laatste boekennieuwtjes.

Bekijk ook: Recensie: Het lied van ooievaar en dromedaris - Anjet Daanje

Bekijk nu de nieuwste boeken op bol.

Dit artikel bevat affiliate links. Als je hierop klikt en een bestelling plaatst, ontvangen wij een percentage, maar jij betaalt gewoon het normale bedrag voor je product.

De boeken van Freida McFadden: De hulp op volgorde - Meer Lezen (5)

Rosalyn van Moorselaar

Rosalyn van Moorselaar is de drijvende kracht achter Meerlezen.nl. Haar wereld bestaat uit boeken. In haar kinderjaren was ze al een fervent lezer, maar al snel kwam ze ook op professioneel terrein tussen de boeken terecht. Al jong kreeg ze een baan in de bibliotheek, waarbij ze in eerste instantie vooral boeken innam en sorteerde, maar later veel meer een adviserende rol kreeg. Het talent om titels te adviseren op basis van gelezen boeken zet ze nu graag in voor Meerlezen.nl. Het schrijven voor Meerlezen.nl is voor haar hobbymatig, in het dagelijks leven is ze… boekvertaler!

Post Views: 2.430

De boeken van Freida McFadden: De hulp op volgorde - Meer Lezen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 5343

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.